Nasz sukces zawdzięczamy trzem wartościom, które stanowią nasz drogowskaz, a są to wiedza, pasja i zaufanie. Zgodnie z tymi wartościami chcemy w przyszłości realizować kolejne ambitne cele, będąc zaufanym partnerem stosującym najwyższe standardy jakościowe i etyczne w prowadzonym biznesie.

Wspólnota zasad i celów

Pracując dla wspólnego dobra, jakim jest Unibep stwarzamy warunki dla wspierania naszych wartości i postaw etycznych. Wskazując kierunek i cel, w jakim zmierzamy wspieramy pracowników w ich codziennych dylematach wynikających z zaistniałych sytuacji budzących wątpliwości etyczne. Budując przyjazne środowisko pracy, wdrażając i promując zasady etyczne dajemy wsparcie pracownikom, umożliwiając, a wręcz zachęcając do rozwiewania wątpliwości natury etycznej. Wszelkimi wątpliwościami mogą podzielić się z przełożonymi, którzy udzielą im wsparcia. Jednocześnie dajemy możliwość, zapewniając anonimowość, do zgłaszania przypadków naruszeń Kodeksu czy innych obowiązujących przepisów i postaw. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Otwartość i transparentność

Kodeks postępowania wskazuje zasady, jakimi powinniśmy się kierować i jak postępować wewnątrz organizacji, w kontaktach ze współpracownikami oraz z podmiotami zewnętrznymi, z którymi współpracujemy. Uzupełnieniem Kodeksu są Zasady postępowania Partnerów biznesowych, gdzie opisane są podstawowe zachowania, jakich oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych w ramach współpracy.

Wprowadzamy Kodeks postępowania oraz Zasady postępowania dla Partnerów biznesowych, aby usystematyzować obowiązujące zasady i standardy etyczne. Dotyczą one naszych działań w każdym obszarze działalności, jak i na każdym rynku, gdzie jesteśmy obecni.