1 maja br. w godzinach przedpołudniowych niegroźnego pożaru na dachu Galerii Północnej. Zapaliło się kilkanaście metrów kwadratowych poszycia dachu, wydarzenie wymagało interwencji straży pożarnej. Nikt nie ucierpniał, straty materialne są marginalne.

We współpracy z odpowiednimi służbami zakończyliśmy prace wyjaśniające przyczyny niegroźnego pożaru dachu Galerii Północnej oraz szacowanie strat spowodowanych tym wydarzeniem. Pożar powstał w trakcie prac nad izolacją dachu, doszło do zapalenia niewielkiego fragmentu poszycia. Pożar został ugaszony szybko i sprawnie, nie stanowiąc zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie budowy oraz w sąsiedztwie Galerii Północnej.

Straty powstałe w wyniku wydarzenia są marginalne i z całą pewnością w żaden sposób nie wpłyną
na termin otwarcia Galerii Północnej, szacowany na III kwartał br. Obecnie trwają już prace porządkowe na miejscu zdarzenia.

Pragniemy poinformować, że w momencie zdarzenia na terenie obiektu przebywało około 100 osób – przede wszystkim pracownicy nadzoru ze strony firmy Unibep SA, ochrona oraz pracownicy firm podwykonawczych, wykonujących prace w obrębie dachu i w innych częściach galerii. Jest to jedynie niewielka część pracowników realizujących prace na terenie inwestycji, w dni powszednie przy budowie Galerii Północnej pracuje ponad 1000 osób. Pracownicy zostali szybko i sprawnie ewakuowani z miejsca zdarzenia, ich życie ani zdrowie ani przez chwilę nie znalazło się w niebezpieczeństwie. Obecność pracowników na terenie inwestycji wynikała bezpośrednio z decyzji podwykonawcy i podyktowana była sprzyjającą pogodą, będącą uwarunkowaniem koniecznym do realizacji prac w obrębie dachu.

W tym miejscu chcemy bardzo podziękować strażakom za perfekcyjną akcję gaśniczą oraz wszystkim, dzięki którym mogliśmy szybko zareagować na to na szczęście niegroźne wydarzenie.